Wednesday, September 9, 2015

FENDI - Karl Lagerfeld 50 Years FENDI Celebrations - Prestige Magazine Photographed by Giovanni Squatriti

11201604_10204956345364774_2260763796520651210_n
FENDI - Karl Lagerfeld 50 Years FENDI Celebrations - Prestige Magazine
Photographed by Giovanni Squatriti
11781648_10204956345164769_1404832449328420369_n

11998846_10204956344684757_1332066568905448997_n

No comments: